top of page

היסטוריה בלמידה עצמית

אריאל לוין

מטלות קבוצתיות בהכוונה עצמית

ד"ר מיכל שאול

החוג להיסטוריה

 
האתגר

הקורס "מבוא להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה" נלמד בשיטת הוראה פרונטלית למעלה מעשור והוא קורס חשוב המהווה תשתית ללימוד תולדותיו של העם היהודי. במשך השנים זכה הקורס לתגובות ומשובים מעולים ואף אני הייתי שבעת רצון מההוראה והלמידה בו. בשנת תשפ"א, בעקבות הקורונה, הבנתי שלימודים פרונטליים ב'זום' אינם זהים ללימודים בכיתה, ולכן חיפשתי שיטת הוראה שתיתן מענה לצרכים החדשים שהיו לנו. חשיבה משותפת עם ד"ר עשהאל אבלמן המלמד אותו הקורס בתוכניות אחרות במכללה, הביאה אותנו לגיבוש פתרון משותף.

הפודקאסט הראשון שלי

המטרה הראשונית שלנו היתה ללמד באופן מעורר עניין לאור אתגרי הלמידה מרחוק. לצורך כך, ערכנו סרטונים קצרים כפודקאסטים מצולמים והגשנו אותם ביחידות הקורס יחד עם מטלה. כל סטודנט נדרש לחבר שאלות ברירתיות לכל שיעור, כך שייווצר מאגר שאלות כיתתי. קבענו שהשאלות הטובות ביותר יוצגו במבחן המסכם. במשך הזמן גילינו שהיתרון הגדול של שיטת ההוראה והלמידה שגיבשנו הוא יכולת הסטודנטים ללמוד בקצב שלהם על פי פרקי הפודקאסט ולבצע את משימות הלימוד, תוך הזדמנות להנות מדיאלוג בין שני מרצים.


הערכה אחרת

כשחזרנו להוראה פרונטלית בשנת תשפ"ב, עשהאל ואני חשבנו כיצד ניתן להמשיך את שיתוף הפעולה בינינו וגם לשמר את היתרונות שעלו מן הלמידה. חוסר הוודאות לגבי אופן הלמידה (מקרוב או מרחוק) היה גדול. כמו כן, דובר על הצורך הרגשי והחברתי של הסטודנטים, ליצור קשרים אנושיים ביניהם לאחר שנתיים של קורונה וצפייה אישית במסכים. התייעצנו עם ציפי קלר שהציעה להוסיף לקורס מטלה קבוצתית. יוני לית ואנשי מערך הוראה למידה והערכה סייעו לנו בדיוק הדרישות ובהתאמת סביבת המודל ללמידה קבוצתית.

ההערכה שגיבשנו הוצגה לסטודנטים בתחילת השנה וכללה מספר רכיבים:

  • מטלת הסיום לעבודה קבוצתית – 25%

  • הגשת העבודה - 15%

  • הצגת העבודה ביום שיא בסוף הסמסטר – 10%

  • הכנת שאלות למבחן הסיום - 25%

  • שני מבחני סיום, אחד בכל סמסטר – 25% לכל מבחן


מטלה שנתית ללמידה בהכוונה עצמית

פעילות קבוצתית מבוא לעת החדשה
.pdf
הורידו את PDF • 263KB

יום שיא - חגיגת סיכום למידה

יום השיא בסוף שנת הלימודים הוכן כחגיגה אמתית של החוג כולו. תלמידי הקורס הציגו את עבודותיהם לפני אורחים ותלמידי החוג, שנדרשו לבחור את העבודות הטובות ביותר בעיניהם. העבודה שדורגה במקום הראשון מבחינת התוכן, האסתטיקה ובקיאות התלמידים, זכתה בפרס.


מבחר תמונות מיום השיא 
מה הלאה?

בימים אלה, אנחנו מסכמים את השנה, שוקלים את היתרונות והחסרונות של כל שיטה וגם מחכים לתגובות הסטודנטים במשובים. כך נוכל להחליט אילו יתרונות מההוראה, הלמידה וההערכה נרצה לשמר ומה נרצה לשפר.

 

סיכום

  • מהו האתגר? יצירת עניין בלמידה מרחוק

  • מה עשתה המורה? שיתפה פעולה עם מרצה עמית, הנגישה את חומר הלימוד באופן מעורר עניין, גייסה את הלומדים ללמידה וטיפחה קהילת לומדים חוגית.

  • מה קיבלו הסטודנטים? למדו באופן המתאים להם, פיתחו מיומנויות למידה עצמית והשתתפו בהערכה מסקרנת ומעוררת עניין.

 Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page