top of page

שיפור הקורס לפני סקר הוראה בסוף הסמסטר


דמיינו חקלאי שצריך לקטוף את היבול, איך הוא יודע מתי הזמן הנכון? מן הסתם הוא יבדוק את הפירות. מה אם הפירות עדיין רחוקים מלהבשיל, או אם יש סיבה אחרת שלא צמחו כמו שצריך?

חזרה לקורסים ולקבוצות הלימוד במכללה. מבלי שהרגשנו הגענו כבר לאמצע הסמסטר. זו הזדמנות מצויינת לעצור ולבדוק: מה עובד לנו? ומה פחות? מי התלמידים החזקים? ומי המתקשים? מה

ניתן וכדאי לדייק בהוראה שלנו? כיצד נוכל להתאים את יחידות ההוראה שנשארו לקבוצת הלמידה הספציפית?

תשובות לשאלות אלה ניתן למצוא באמצעות הערכה מעצבת.

 

מהי הערכה מעצבת?

הזדמנות לקבל משוב על ההוראה שלנו אבל גם על הלמידה של הסטודנטים ובמידת הצורך לעשות התאמות ושיפורים בהוראה ובלמידה (מבוסס על תיאורו של Scriven, 1967).
  • במה שונה הערכה מעצבת ממשוב סוף הקורס? מדובר בתהליך שהוא חלק משמעותי מהקורס, המורה נמצא אף הוא בתהליך למידה משלו כיצד ללמד את הקבוצה הנוכחית בצורה מיטבית.

  • איך לבנות הערכה מעצבת? יש שיטות מגוונות בהן ניתן לקבל את המשוב: פורמאליות ובלתי פורמאליות כמו שאלון גוגל, מבדק תקופתי, משוב בלתי פורמאלי מסטודנטים, שיחה עם מרצה עמית ועוד ועוד. על מנת שההערכה אכן תהיה מעצבת, חשוב לשתף את התלמידים בתהליך, ולהתמקד בהמלצות הנובעות מהמשוב. לעיתים זו הזדמנות לתיאום ציפיות מחודש.

  • מתי כדאי לעשות? אפשר להקדיש לכך זמן קצר בכל שיעור לאורך הסמסטר או לערוך בדיקה בכל נקודת זמן שנראית לכם מתאימה. כדאי עכשיו לנצל את אמצע הסמסטר כדי להשפיע על יתרת השיעורים עד סוף הסמסטר.

  • בדיקת הבנה: המהלך נועד לשיפור איכות ההוראה והלמידה, זיהוי פערים וקשיים ובעקבות כך, דיוק ההוראה והלמידה. ניתן לכלול את המבדק בחישוב ציון הקורס וניתן שלא. בכל מקרה, חשוב להדגיש שהבדיקה לא נועדה לצורך ציון בלבד אלא לצורך שיפור תהליכי ההוראה והלמידה בקורס.

 

מוזמנים להתרשם מדוגמאות להערכה מעצבת


 

 

דוגמה לפעילות של שיחה בין שני תלמידים שממלאים יחד משוב - מה הולך טוב בקורס, ומה ניתן לשפר?


 

4-5 סטודנטים בכל קבוצה משתבצים בגוגל דוקס לפני המפגש, כל מפגש כ- 15 דקות.

הערכה מעצבת
.pptx
הורידו את PPTX • 58KB

 

לסיכום

אמצע הסמסטר הוא הזדמנות מצויינת לעצור, להתבונן על תהליכי ההוראה והלמידה שלנו ושל הסטודנטים שלנו, ללמוד ולדייק. מוזמנים לפנות אלינו לחשיבה משותפת ותכנון הערכה מעצבת המתאימה לכם ולצרכיכם.

 

בהצלחה!

צוות מערך הוראה, למידה והערכה

 
Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page