top of page

תכנון שיעור סינכרוני

איך לנהל שיעור סינכרוני מוצלח מבחינה פדגוגית? כמה ומה ללמד בשיעור כזה? מה המבנה המומלץ לשיעור סינכרוני?

 
 • תכנון השיעור: לבחון את קבוצת הלומדים: מה גודל הקבוצה? מה מאפיין את הלומדים? מה מניע אותם? מה יכול להתאים להם?

 • תוכן ומטרת השיעור: בשל מאפייני השיעור הסינכרוני, כדאי למקד את השיעור למספר מצומצם של מטרות. לבחון את נושא השיעור ולהגדיר מטרה אחת ברורה ומדוייקת ועד שתי מטרות משנה. האם ללמד חומר חדש או להכין לקראת למידה עצמאית? התשובה: בהתאם למאפייני קבוצת הלומדים. בכל מקרה, כדאי לשמור על גיוון ולבחור את תוכן השיעור בהתאמה לשיעור הקודם והבא אחריו.

 • המבנה המומלץ:

  • פתיחת השיעור וסבב "מה נשמע" : תחילת השיעור הוא הזמן בו קשב הלומדים הוא הגבוה ביותר. לכן, כדאי לתכנן פתיחה מעניינת שתיצור מחוייבות וסקרנות לקראת הלמידה בהמשך השיעור.

  • הקניה ודוגמאות : בשל הקושי לשמר את הקשב לאורך זמן כדאי לשלב "שוברי בהייה" : סרטון, קטע קריאה אותו יקראו הלומדים ועוד. כמובן לשמור על מינון ואיזון ולא להעמיס יותר מדי.

  • תרגול / פעילות יישום או וידוא הבנה: לשלב "שוברי בהייה": שאלת דיון, הבעת עמדה בסקר / לוח שיתופי, משחק ועוד תוך שמירה על מינון ואיזון.

  • הצגת תוצרי לימוד במליאה, שאלות והבהרות : להעביר את רשות הדיבור ללומדים: לאפשר להם להציג, לשאול ובכלל להביא את עצמם לשיעור.

  • סיכום השיעור: אז מה היה לנו היום? לסכם בקצרה את נושא השיעור על פי מטרת השיעור.

 

אז מה היה לנו?ם

למידה פעילה

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page