top of page

על למידה עצמאית בהוראה מקוונת

לומדים רבים מדווחים על עומס רב שנוצר להם בשל המעבר להוראה מקוונת.

נראה, שתמיכה בפיתוח כישורי הלומד העצמאי וארגון הלמידה יכול לסייע בהפחתת העומס בקרב הלומדים. 

אז איך?

  • לשמור על מבנה אחיד ומסודר בקורס: להסביר מהם הנושאים שיילמדו ומה נדרש בכל יחידה/ שיעור.

  • להסביר ללומדים מה נדרש מהם בכל שלב בלמידה - בכך, להקטין את חוסר הוודאות ולסייע לארגן את הלמידה.

  • לסייע בלמידה: לצרף שאלות מכוונות למידה, לצרף שקפים מלווים לחומרי קריאה או סרטונים, ולוודא שהכל ברור: להגדיר מונחים ולהרבות בדוגמאות.

  • לתת מקום לשאילת שאלות ומענה עליהם (הפורום הוא כלי מצויין לכך. ניתן לקרוא עליו כאן)

  • בסוף השיעור / יחידה להזמין שיקוף: מה הדבר המרכזי שלקחתם מהשיעור? מה הדבר שעדיין לא ברור ?

 

לסיכום

לומדים רבים אינם מיומנים בלמידה עצמאית. סיוע בפיתוח כישורים אלה, יסייעו בהפחתת העומס הנחווה על ידי הלומדים

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page