top of page

מרחיבים דעתו של אדם - על מרחבי למידה בפדגוגיה חדשנית


 
ד"ר אהרן בוזגלו

מרחבי הלמידה אינם תופעה חדשה בעולם החינוך, אך חיבורם להתקדמות הטכנולוגית בשנים האחרונות מזמן אפשרויות מגוונות ללמידה חדשנית גם בעולם האקדמי. אומנם נדרשת לכך הכנה לא מבוטלת אך היכולת לשדרג את ההוראה ואת חווית הלמידה מובטחת.


 


לאחרונה הוקמו במכללה מספר מרחבים המאפשרים גיוון משמעותי בהוראה ובלמידה. בחלקם ניתן למצוא פינות לדיון ושיח, מרחבי עבודה בקבוצות ואביזרים לשמירה על קשב וריכוז של הלומדים. באחרים ניתן למצוא אמצעים טכנולוגים מגוונים, כמו מסכים גדולים, מקרנים, ציוד אומנות ויצירה ועוד. המטרה היא ברורה- לאפשר לנו המרצים לייצר הוראה אחרת אך בד בבד, לאפשר למידה ברמות חשיבה גבוהות.

למידה ברמות חשיבה גבוהות מתייחסת לחיבור שבין הקניית מיומנויות אקדמיות לצד ידע אקדמי באמצעות טכנולוגיה מסייעת, המאפשרת לפתח חשיבה ויצירתיות כאחד. למידה שכזו מצריכה שליטה והשתלמות הן בתוכן האקדמי הנלמד והן בשימוש נכון בכלים דיגיטליים מצד המרצה. מבחינת הסטודנטים מדובר בחוויית למידה שונה, מעט מטלטלת הדורשת פעילות, תזוזה, חשיבה ויצירתיות רבה.

חשוב להדגיש שמערכת החינוך כבר צועדת למקומות אלו בצעדי ענק ועל המורים שלנו להיות מוכנים להוראה מסוג זה של תלמידיהם.


 

אז מה נדרש?

בעיקר רצון ללמד אחרת, להתנער מעט מאווירת השגרה של השיעורים הפרונטליים כדי ליצור חווית למידה- אם תרצו זה בטח יצליח! כמובן, לא לחשוש מהתנסות וטעיה- מה שלא יעבוד בקורס הזה יעבוד בפעם הבאה.

1. הכרות עם מרחבי הלמידה במכללה - אפשר גם להתנסות 'על יבש', להכיר את הכלים המוצעים ולחשוב האם זה מתאים בכלל למה שאני רוצה ללמד ולחוויה שאני רוצה לייצר בשיעור שלי?

2. ארגון של חומרי הלמידה שלי- סינון, מיון, מה חשוב שהתלמידים ידעו? מה עליהם לדעת ברמת תוכן ומה עליהם להכיר ברמת מיומנות? אילו מיומנויות הייתי רוצה להציג להם? אסטרטגיות הוראה- למידה חדשות, כישורים חברתיים, כישורים קוגניטיביים, יכולות דיגיטליות – הכל פתוח...

3. ארגון מחדש של מטרות הלמידה שלי- ממטרות ידע והבנה בלבד, למטרות יותר יישומיות, הפקת תוצרים ופיתוח חשיבה מטא-קוגניטיבית. הגדרת מטלת ביצוע לכל יחידת לימוד שתאפשר לסטודנטים להציג את הידע שלהם באמצעות תוצרים.

4. וכמובן אסור לשכוח לא רק לנו המרצים זו חווית למידה אחרת – גם לסטודנטים, שעלולים להגיב בהלם ראשוני למראה הכיתה המשתנה ולנוכח העובדה שהלמידה הופכת לפעילה והתפקיד שלהם בשיעור גדל.

5. ולסיכום שיתוף

בקורס מנהיגות וערכים בחינוך, הסטודנטים למדו על ערכים מוסריים ועל קוד אתי למורים. את למידת התוכן הם ביצעו בקבוצות מתוך יחידת לימוד במודל באמצעות ספרים דיגיטליים. לאחר מכן, הסטודנטים נדרשו להציע קוד אתי למורים לאור הנלמד. הם עבדו בקבוצות תוך שהם משתפים ודנים במסמך שיצרו באמצעות גוגל דוקס על גבי מסכים גדולים. בסוף השיעור נוצר מסמך אחיד המשקף את העבודה משותפת של כלל הקבוצות.


ביחידה אחרת הכירו הסטודנטים את הקישוט הפונקציונאלי ואת היכולת להביע ערכים באמצעות אומנות. הם הכירו את חשיבות הקישוט הפונקציונלי לקידום האקלים הכיתתי. הסטודנטים פגשו דוגמאות מעשיות מהשטח לקישוט פונקציונלי – ערכי, בבתי ספר ובאתרים המתמחים ביצירת קישוט זה. הסטודנטים נתבקשו לחשוב על ערכים שהיו רוצים להציג בכיתתם, קיבלו חומרי אומנות ויצירה והכינו כרזות מעוצבות שעצבו בעצמם באמצעות תוכנות כמו canva, Pubisher, או פשוט עם הידיים.


מרחבי הלמידה מזמנים ומאפשרים חוויות למידה ודרישה לחשיבה. על מנת למצות את השימוש מומלץ להכיר את המרחבים, ללמוד את אופן ההוראה בהם, ולארגן בהתאם את חומרי הלמידה ואת מטרות הלמידה. חשוב להיערך גם לתגובות התלמידים, לקיים תיאום ציפיות, ולהכין אותם לקראת הלמידה במרחב.


 

לחשיבה משותפת בנושא - מוזמנים לפנות אל צוות מערך ההוראה והלמידה pedagogy@herzog.ac.il

 

#מרחבי_למידה #תוצרי_למידה #למידה_בקבוצות

 

פוסטים אחרונים

bottom of page