top of page

השיעור הסינכרוני

שיעור חי באינטראקציה עם הלומדים

השיעור הסינכרוני יכול להתאים לשיעורי סיכום או הטרמה בין שיעורים א-סינכרוניים: לסיכום למידה עצמית או הטרמה לקראתה. השיעור הסינכרוני עלול לאתגר בשל הריחוק מהלומדים: איך לוודא שהם מבינים? ואיך לשמור על הקשב שלהם כשהם מצויים בסביבה עמוסת גירויים או סתם לא מתחשק להם ללמוד?

אינטראקציה

לנהל את השיעור בצורה כמה שיותר אינטראקטיבית, יותר שיחה ופחות הרצאה רציפה.

התאמת עזרים

להתאים את מצגת השיעור : פחות מלל ויותר תוכן ויזואלי אשר תומך את הרעיונות. לא "להיתקע על שקף" ולהחליף את השקפים בקצב גבוה.

מטלות למידה

לשלב משימות למידה עצמאית, אישית או קבוצתית, המוגבלת בזמן ומנוהלת על ידי המרצה/ מורה, כדי לעודד את הלומדים להשתתף בשיעור. 

פינת האיזון

לשלב בין שיעורים סינכרוניים לבין שיעורים א-סינכרוניים ולא להעמיס בסוג שיעור אחד על חשבון האחר.

לסיכום

שיעור המעודד אינטראקציה עם הלומדים ומשלב משימות לימוד המנוהלות על ידי המרצה/ מורה.

רעיונות והצעות

לנושאים נוספים

bottom of page