הטקסט משמש כלי לייצוג דפוס שאמור להתווסף למוצר הפרסום בעתיד. המדובר במלל ארוך 

עקרונות הלמידה הא-סינכרונית

לורם איפסום או בקיצור ליפסום, הוא מלל מקובל וחסר משמעות המשמש "ממלא מקום" בעת עריכה, בתחום הדפוס, ההדפסה והפרסום. למשל: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף

ההוראה מרחוק מחדדת את הצורך לארגן באופן ברור את נושאי הלימוד בקורס ואת הדרישות מן הסטודנטים בכל נושא. בנוסף, הלמידה מרחוק דורשת מהסטודנטים כישורים של למידה עצמאית, אותם עלינו לטפח בכל היבטי ההוראה.

•מה לעשות?

•התבוננו בקורס מנקודת מבטו של הסטודנט ושאלו את עצמכם: האם ברורה מטרת היחידה / השיעור? האם ברור הקשר של הנושא הנלמד לסילבוס הקורס? האם לסטודנט ברור מה עליו לעשות?

•צרו קשר בין השיעורים לבין הסילבוס ובין השיעורים לבין עצמם, כך שמבנה הקורס יציג באופן ברור את מטרת הקורס

הטקסט משמש כלי לייצוג דפוס שאמור להתווסף למוצר הפרסום בעתיד. המדובר במלל ארוך במיוחד שניתן לבדוק עמו גופנים, וכן התאמת המלל לעמודים המעוצבים ובדיקת סוגי וגדלי גופן והתאמתם למוצר הסופי.

לורם איפסום או בקיצור ליפסום, הוא מלל מקובל וחסר משמעות המשמש "ממלא מקום" בעת עריכה, בתחום הדפוס, ההדפסה והפרסום. למשל: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. ושבעגט לבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.